Plukking og ekspedering

Vi tilbyr ordreplukking av alle varer direkte til tredjepart, og våre systemer integreres mot alle EDI-standarder. Ved utekspedering av varer ivaretar vi kundens og forskriftenes krav til kontroll og dokumentasjon.